FYSIOTERAPIAPALVELUT     KIRSI PÄTSI LASTENFYSIOTERAPIA LEPPÄKERTTU
        

SOITA 040-5379755

TERVETULOA SIVUILLENI


- Olen Kirsi Pätsi, ja koulutukseltani olen fysioterapeutti, NDT/Bobath ja NDT/Bobath Vauvat terapeutti sekä SI-terapeutti

-Olen Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden tuottaja Lapin vakuutuspiirin alueelle sopimuskaudelle 2015-2018 sekä 2019 alkavalla sopimuskaudella. Lisäksi minulla on sopimus palveluntuottaja Rovaniemen kaupungin asiakkaille.

-Fysioterapiapalveluiden tuottajana olen erikoistunut neurologisten asiakkaiden fysioterapiaan, erityisesti lähellä sydäntäni on neurologisten vauvojen, lasten sekä nuorten ja aikuisten fysioterapia. 

-Vauvojen (alle 18kk ikäisten) sensomotorisen kehityksen arvioinnin pohjana käytän Alberta Infant Motor Scale (AIMS) arviointi menetelmää.

-Toteuttamani fysioterapian perustana on NDT/Bobath -lähestymistapa, jota täydennän tarvittavin fysioterapeuttisin menetelmin. 

-Toteutan myös Sensorisen integraation viitekehyksen terapiaa vauvoille ja lapsille, pohjautuen teoriatietoon. Terapian tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti. 

-Fysioterapia voidaan toteuttaa koti-,koulu- ja päiväkotikäynteinä tai tarpeen mukaan vastaanottokäynteinä tai muussa tarkoituksenmukaisessa paikassa.

-Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä.

-Terapeuttina noudatan toiminnoissani hyvää terapiakäytäntöä ja toimin Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardin mukaisesti.

Linkki Kelan kuntoutussivuille: 

Tietosuojaseloste on ladattavissa alempana olevasta linkistä.

Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi
Palovaarantie 33
97680 Saari-Kämä
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!