Fysioterapia

Fysioterapia


Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa Lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, kuntouttaminen sekä lähiympäristön ohjaus. Fysioterapian tavoitteena on tuottaa asiakkaille mahdollisimman turvallisia, luotettavia ja hyviä fysioterapiapalveluita, joiden suunnittelussa asiakkaan odotukset ja tavoitteet huomioidaan. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman alentuneen toimintakyvyn parantamiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössä. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota seurataan ja jonka pohjalta asiakas toteuttaa laadittuja harjoituksia.

Vauvojen, lasten ja nuorten neurologinen fysioterapia tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Jotta tämä onnistuisi, on tunnettava hyvin lapsen psykosensomotorinen kehitys ja sen muutokset eri
ikäkausina sekä mahdolliset vamman tai sairauden vaikutukset asento- ja liikemalleihin. Fysioterapian tavoitteet määrittelen yhteistyössä fysioterapiaan lähettävien tahojen kanssa.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin tutkinnon (AMK).

Fysioterapiapalvelut Kirsi Pätsi
Palovaarantie 33
97680 Saari-Kämä
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita